Πρόοδος στη

Διαδικτυακή Διδασκαλία

Η Επιστήμη μέσω της Τέχνης

Το έργο OTA (Πρόοδος στη Διαδικτυακή Διδασκαλία – Η Επιστήμη μέσω της Τέχνης), το οποίο είναι επιχορηγημένο από το πρόγραμμα Erasmus+, επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την Τέχνη, ώστε να ξεπεράσει τα εμπόδια που προκύπτουν στην ηλεκτρονική διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και να συμβάλει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και θετικές μαθησιακές εμπειρίες.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μορφές τέχνης και καλλιτεχνικών εκφράσεων, ώστε να εισαγάγουν τους μαθητές σε νέους τρόπους διαδικτυακής μάθησης, επιτυγχάνοντας μαθησιακά αποτελέσματα με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και μειώνοντας το αίσθημα κοινωνικής απομόνωσης.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν Θετικές Επιστήμες σε επίσημα περιβάλλοντα με δεξιότητες και γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν σε ποικίλες διαδικτυακές τάξεις, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μορφές τέχνης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

να επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε κάθε χώρα-εταίρο της σύμπραξης, ώστε να παρέχουν καθοδήγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη για την αποτελεσματική διαδικτυακή διδασκαλία των μαθημάτων των Θετικών Επιστημών

να διευκολύνει τη μετάβαση σε νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών μετά από μια περίσταση που άλλαξε τη ζωή τους, όπως η μάθηση σε διαδικτυακά περιβάλλοντα χωρίς τους φίλους και συνομήλικούς τους

z

να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους της εκπαιδευτικής κοινότητας την ευκαιρία να εμπλακούν στο έργο και να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για την προετοιμασία των μαθημάτων τους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Το έργο απευθύνεται κυρίως
σε εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών της πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές τους.

Μαζί με τους οργανισμούς-εταίρους, στις δραστηριότητες θα συμμετέχουν ενεργά και άλλα δημοτικά σχολεία/γυμνάσια, μουσεία και πινακοθήκες, επιστημονικά κέντρα, πανεπιστήμια και σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς.