Έργο OTA: Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη

Ιούλ 11, 2022 | Χωρίς κατηγορία

Η ανάγκη των σχολείων να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της διαδικτυακής διδασκαλίας που επέβαλε η πανδημία Covid-19 και να ξεπεράσουν ζητήματα που προέκυψαν την περίοδο αυτή, όπως η κοινωνική απόσταση και έλλειψη κινήτρου, οδήγησαν στη δημιουργία ενός έργου, το οποίο στοχεύει στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μέσω ενός συνδυασμού τέχνης και επιστήμης.

Το έργο OTA,  υλοποιείται από έξι ευρωπαϊκούς οργανισμούς, στη Σλοβενία, Φινλανδία, Κύπρο και Ιταλία, οι οποίοι συνεργάζονται για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας  και υλικού που θα ενθαρρύνει την εκμάθηση των μαθημάτων STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά), αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.

Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε μια εις βάθος ανάλυση των εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων και συλλέχθηκαν οι εμπειρίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες και προκλήσεις της διαδικτυακής διδασκαλίας και την προσέγγιση STEAM.

Τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση αυτή επιβεβαιώνουν το ζήτημα της κοινωνικής απόστασης, της διαχείρισης χρόνου, της έλλειψης κινήτρου και κατάλληλου έτοιμου προς χρήση υλικού κατά τη διαδικτυακή, αλλά και τη δια ζώσης διδασκαλία της επιστήμης.

Το έργο OTA επιδιώκει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία και υλικά που θα επιτρέπουν τη χρήση της τέχνης στην επιστήμη, ως κάτι περισσότερο από ένα απλό επεξηγηματικό παράδειγμα. Η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της περιέργειας και των κινήτρων των μαθητών για μάθηση.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, στο παρόν στάδιο η ομάδα του έργου εργάζεται για την ανάπτυξη απλών και εύκολων στη χρήση δραστηριοτήτων, που θα συνδυάζουν την επιστήμη με την τέχνη, θα βασίζονται στα βασικά στάδια κάθε σχεδίου μαθήματος (αφόρμηση, διερεύνηση, σταθεροποίησης γνώσης) και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε διαδικτυακά όσο και σε δια ζώσης περιβάλλοντα μάθησης. Το υλικό θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://ota-project.eu/ ή την σελίδα του έργου στο Facebook, ή να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του έργου Μιχαέλα Πρωτοπαπά (projects@innovade.eu ).