Έργο OTA: Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη

Έργο OTA: Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη

Η ανάγκη των σχολείων να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της διαδικτυακής διδασκαλίας που επέβαλε η πανδημία Covid-19 και να ξεπεράσουν ζητήματα που προέκυψαν την περίοδο αυτή, όπως η κοινωνική απόσταση και έλλειψη κινήτρου, οδήγησαν στη δημιουργία ενός έργου, το...