Νέα

La metodologia OTA come nuova narrazione delle materie scientifiche

La metodologia OTA come nuova narrazione delle materie scientifiche

Sai che esiste una forma di apprendimento più equa, flessibile e interattiva? La metodologia STEAM mira a rivoluzionare il concetto tradizionale di insegnamento perché cambia sostanzialmente le sue connotazioni e il ruolo dei soggetti coinvolti. Il...

Έργο OTA: Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη

Έργο OTA: Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη

Η ανάγκη των σχολείων να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της διαδικτυακής διδασκαλίας που επέβαλε η πανδημία Covid-19 και να ξεπεράσουν ζητήματα που προέκυψαν την περίοδο αυτή, όπως η κοινωνική απόσταση και έλλειψη κινήτρου, οδήγησαν στη δημιουργία ενός έργου, το...