Online Teaching Advancement

Science through Art

OTA eli Online Teaching Advancement – Science Through Art (Verkko-opetuksen kehittämishanke – Tiedettä taiteesta) on Erasmus+ -hanke, joka taidetta käyttämällä pyrkii ylittämään tiedeaineiden etäoppimisen esteet, saavuttamaan parempia oppimistuloksia ja luomaan positiivisia oppimiskokemuksia.

Eri taidemuotojen avulla oppilaat voivat tutustua uusiin etäoppimisen tapoihin, saavuttaa opintosuunnitelman asettamia tavoitteita, ja tämä voi myös auttaa sosiaalisen eristäytymisen tunteisiin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

Antaa peruskoulun tiedeaineiden opettajille tietoja ja taitoja työskentelyyn erilaisissa etäopetuksen muodoissa, jotta he voivat luoda oppilaille turvallisen oppimisympäristön, jossa tiedeaineita opitaan taiteen avulla.

Vaikuttaa kaikkien osallistujamaiden päättäjiin ja tätä kautta ohjata ja tukea tehokasta tieteen etäoppimista.

Helpottaa siirtymistä uusiin opetusmuotoihin kehittämällä itsevarmuutta ja tukemalla lasten henkilökohtaista kasvua elämää mullistavassa tilanteessa, kuten oppiminen etäopetusympäristössä ilman ystävien ja ikätovereiden tukea.

z

Mahdollistaa olennaisten opetuksen sidosryhmien osallistuminen hankkeeseen niin, että he voivat hyödyntää alustaa opetuksen suunnittelussa ja parhaiden toimintatapojen jakamisessa.

Hanke kohdistuu ensisijaisesti perus- ja toisen asteen tiedeaineiden opettajiin ja heidän oppilaisiinsa.

Mukana toiminnassa ovat koulut, museot ja galleria, tiedekeskukset, yliopistot ja tärkeät vaikuttajaorganisaatiot, yhdessä hankkeen kumppaniorganisaatioiden kanssa.