Toiminta

Kohderyhmien (eli tiedeaineiden opettajien ja heidän oppilaidensa) tavoittaminen olemalla yhteydessä tiedeaineiden opettajayhdistyksiin heidän oppimistarpeidensa, -vahvuuksiensa ja tämänhetkisten, pandemian aiheuttamien haasteiden tunnistamiseksi. Samalla löydetään hankkeen sidosryhmät (muun muassa yliopistot ja opetustieteen tiedekunnat) ja kutsutaan ne virallisesti ottamaan aktiivisesti osaa hankkeen osioiden kehitykseen palautetta antamalla ja osallistumalla hankkeen aktiviteetteihin (kuten kohderyhmiin).

OTA:n kuvataiteen kasvatukselliseen merkitykseen pohjautuvan oppimismetodologian ja OTA:n etäoppimiseen integroidun, luokkaympäristöön soveltuvan oppimisen työkalupakin, ja LTT eli Learning/Teaching/Training -tehtäviä hyödyntävän omatoimisen oppimisen kehittäminen.

OTA MOOC -alustan luominen ja pilottitestaus.

Tiedotuskampanjan käynnistäminen, jolla on tarkoitus herättää kaikkien opettajien, peruskoulun oppilaiden vanhempien ja oleellisten sidosryhmien huomio markkinoimalla tiedonlevitykseen liittyviä aktiviteetteja ja tilaisuuksia hankkeen neljässä osallistujamaassa.