Tulokset

Koulujen ja opetusyhteisön sidosryhmien roolia vahvistetaan, kun tiedeaineiden opettajat saavat uusia menetelmiä ja välineitä etäopetukseen. Tiedekeskukset, yliopistot, galleria ja muiden aineiden opettajat osallistetaan hankkeeseen, jossa he uusien opetustapojen kautta, ja näin saadaan merkittäviä hyötyjä opetuksen tuloksiin ja mahdollistetaan sujuva etäopettamisen intergrointi erilaisten taidemuotojen kautta.

Yleisön ja päätöksentekijöiden tietoisuutta nostetaan (mm. opetusministeriöt). Kumppanit luovat korkeatasoisia digitaalisia sisältöjä oivaltaviksi etäopetuksen resursseiksi. Esimerkiksi OTA MOOC -alustaan tulee innovatiivisia oppimateriaaleja, joiden avulla voi opettaa tiedeaineita visuaalisten taiteiden kautta. Alusta esittelee hyviä käytänteitä, kokoaa ja jakaa maksuttomia materiaaleja kaikille kiinnostuneille, erityisesti tiedeaineiden opettajille.

Peruskoulun tiedeaineiden opettajat voivat kehittää taitojaan ja osaamistaan osallistumalla OTA:n opetustehtäviin ja -aktiviteetteihin. Osallistumisella on pitkäaikaisia vaikutuksia heidän henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseensä, ja se auttaa heitä luomaan pysyviä muutoksia ja kannustaa kestäviin hankkeisiin. Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset mahdollistavat tämän, hyödyntämällä ja tarpeen tullen säätämällä tai muokkaamalla OTA:n metodologiaa ja sen tarjoamia työkaluja tulevina vuosina.