Aktivnosti

Vzpostaviti stik s ciljno skupino (učitelji naravoslovnih predmetov in njihovi učenci) s kontaktiranjem združenj naravoslovnih učiteljev, da se prepoznajo in določijo svoje učne potrebe, močne plati in trenutne izzive v povezavi s pandemijo. Sočasno bodo določeni deleženiki (tudi univerze in fakultete za znanost) uradno povabljeni, da aktivno prispevajo k output-om projekta, tako da podajo povratno informacijo in se vključijo v aktivnosti projekta (kot so fokusne skupine).

Razvijanje OTA učne metodologije, ki bo temeljila na edukativni vrednosti umetnosti na splošno in vizualne umetnosti, in ustvarjanje OTA učnega orodja, integriranega v spletno učenje z možnostjo prilagajanja na poučevanje v razredu in samoučenja ob aktivnostih za usposabljanje.

Ustvarjanje OTA MOOC platforme in pilotno testiranje.

Zagon obveščevalne kampanje, da se ozavesti učitelje, starše osnovnošolskih učencev in ustrezne deležnike s promocijo razširitvenih aktivnosti in multiplikativnih dogodkov v štirih partnerskih državah.