Output

Poročilo o učnih potrebah ciljnih skupin

Poročilo bo analiziralo učne načrte naravoslovnih predmetov (matematika, kemija in fizika) osnovnih šol v državah partnerskih organizacij, da se prepoznajo in določijo učne težave učencev pri učenju na daljavo in ugotovi, katere tematike so najtežje učiteljem za spletno poučevanje in učencem za spletno učenje.

Ta output bo raziskal trenutne vrzeli v poučevanju naravoslovnih predmetov in vzpostavil strategije za učence, da bodo raziskovali, se vključevali in učili na različne načine.

Also available in: GRFIITSL

Učna metodologija

Ta output bo razvil učno metodologijo, kako uporabiti umetnost z namenom poučevati znanost prek spleta. Trenutni pedagoški koncepti kažejo, da se mora poučevanje znanosti osredotočiti na spoštovanje dejanske narave znanosti, razviti osebne učne kvalitete in socialne veščine. Še več, znanstveni konceptualni razvoji nas motivirajo k iskanju novih načinov z uporabo umentosti, da bi se učencem spodbudilo bistveno motivacijo za učenje znanosti. Da bi to zares spodbudili, moramo povečati njihov interes, pokazati, da je učenje znanosti pomembno in dragoceno, in jih ohrabriti, da sprejmejo različne medije, kot sta ustvarjalna in vizualna umentost, pri učenju znanosti na daljavo.

Also available in: GRFIITSL

Učno orodje

Ta output vsebuje razvoj učnega orodja in programa za usposabljanje pri uporabi okvirja poučevanja znanosti skozi umentost in obilke vizualne umetnosti. Razvito in oblikovano bo glede na izsledke v Poročilu o učnih potrebah ciljnih skupin in razvoju učne metodologije.

Izvlečki bodo plod širokega pregleda literature o poučevanju znanosti v EU, iskanja dobrih praks, napovednikov, inspiracijskega gradiva in raznolikosti formalnega učenja in učnega konteksta v štirih partnerskih državah.

Also available in: GRFIITSL

MOOC Učna platforma za izobraževalce

OTA MOOC in igrificirane vsebine bodo razvite, da izboljšajo kapaciteto učiteljev pri spletnem poučevanju in izvajajo nove pristope k poučevanju in učenju. MOOC platforma je spletni seminar, oblikovan za veliko število udeležencev. Vsebuje digitalna sredstva, kot so spletni moduli, orodja za usposabljanje, video vsebine, blog, članke in ostala učna orodja.

Seminar je dostopen vsakomur in ponuja celostno učno izkušnjo brezplačno.

Leaflet

Available in: ENGRFIITSL

Newsletters

1st Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

2nd Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

3rd Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

4th Newsletter

Available in: ENGRFIITSL