Partnerji

INNOVADE

INNOVADE je socialna inovativna organizacija z razsežnim strokovnim znanjem v oblikovanju in izvajanju projektov in rešitev v raznolikih lokacijah povsod po svetu. Ekipa ima destletja izkušenj z vpeljevanjem prek 100 projektov v več kot 30 državah. Področja anagžiranja imajo osnovni fokus na prinašanju pozitivnih sprememb v organizacije in socialne sisteme. 

www.innovade.eu

CESIE

CESIE je Evropski center za študije in iniciative s sedežem v Palermu na Siciliji v Italiji. Ustanovljen je bil leta 2001, po navdihu dela in socioloških teorij aktivista in izobraževalca Danila Dolcija (1924-1997).

CESIE prispeva k aktivni udeležbi ljudi, socialnih združenj in institucij prek vpeljevanja projektov različnih tematik, k promociji rasti in razvoja, vedno z vrednotenjem etike in družbenega razvoja.

Njihova misija je promocija rasti prek inovativnih in vključujočih edukativnih pristopov. Kot Evropski center za študije in iniciative je organizacija posvečena promociji raziskav in razvoja, da bi povečali in izboljšali v prihodnost usmerjene izobraževalne, ekonomske, družbene in kulturne sfere, ob prepričanju v dobrobit sodelovanja in mreženja med heterogenimi podorčji in sekcijami.

www.cesie.org

Heureka – Finski znanstveni center

Heureka je eden od najbolj priljubljenih rekreacijskih centrov z 300.000 letnimi obiskovalci. S sedežem v okraju Tikkurila mesta Vantaa od leta 1989, je Heurekine razstave videlo prek 8 milijonov obiskovalcev, v svetovnem merilu pa prek 28,5 milijonov. Heureka je aktivna na internacionalnem področju produkcij razstav in je aktiven član še posebej pri ASTC, ECSITE, ICOM in NSCF.

Heureka predstavlja publiko znanosti in tehnologiji na vključujoč in interaktiven način. Obiskovalci lahko izkusijo zabavo pri raziskovanju prek spektakularnih razstav, planetarnih videovsebin, izobraževalnih programov in dogodkov.

Heurekine operacije so subvencionirane s strani Ministrstva za izobraževanje in kulturo in mesta Vantaa. Heureko vodi Skald za finski center znanosti.

www.heureka.fi

Narodna galerija

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja.

Galerija varuje prek 15.000 umetnostnih del in je sestavljena iz treh oddelkov.

Galerija je v svoji zgodovini pripravila številne odmevne razstave, začenši s prvo stalno razstavo vizualne umetnosti v sloveniji leta 1919. Sodeluje tudi v mednarodnih projektih, v sodelovanjuu z muzeji iz Firenc, Novega Sada, Pariza, Prage, Dunaja in Zagreba. Oddelek za konservacijo in restavracijo vključuje strokovnjake za slikanje, kiparjenje, dela na papirju in edini slovenski raziskovlani studio za multispektralno analizo umetnostnih del.

Oddelek tesno sodeluje z Narodno in Univerzitetno knjižnico in Restavracijskim centrom Slovenije, kot tudi z mednarodnimi organizacijami. Pedagoški oddelek organizira stotine dogodgkov, ki se jih udeleži okoli 90.000 obiskovalcev letno.

Je tudi del interdisciplinarnega programiranja, ki vključuje ohranjanje naravne dediščine, nevroestetiko, vodene oglede za obiskovalce s čutnimi izzivi in delavnice za ljudi z demenco.

www.ng-slo.si

Izobraževalni Center Geoss D.O.O.

Izobraževalni Center Geoss D.O.O., Litija ima prek 60 let izkušenj na področju izobraževanja in regionalnega razvoja v občini Litija in širše v osrednjeslovenski regiji. Lastnik in ustanovitelj IC Geoss d.o.o je Občina Litija.

IC Geoss d.o.o. ponuja obširen razpon izobraževalnih programov: 11 srednješolskih poklicnih programov in 6 višješolskih programov in veliko število neformalnih izobraževalnih programov (splošna izobrazba, tečaji, usposabljanja).

V zadnjih letih vse več pozornosti namenjamo različnim projektom, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje med različnimi ciljnimi skupinami, zlasti med ranljivimi (starejše osebe, podeželsko prebivalstvo, priseljenci, osebe z motnjami v duševnem razvoju, brezposelni, mladi, ki niso vključeni v redni izobraževalni sistem), pri katerih krepimo socialne, funkcionalne in digitalne kompetence, spodbujamo njihovo samostojnost ter osebno rast in jih učimo sodelovanja. Pri svojem delu sledimo lokalnim, regionalnim in širšim nacionalnim in evropskim potrebam. S tem naslavljamo različne strategije na vseh nivojih.

www.ic-geoss.si

Osnovna Šola Litija

Osnovna Šola Litija je v samem centru mesta Litija na obrežju reke. Na začetku je imela dom v dveh starih zgradbah, združenih z eno manjšo. Ena je bila šola že v preteklosti, druga pa mestno sodišče. Od leta 2014 je Osnovna šola litija v novi stavbi, za prejšnjo. Ima tudi dve dislocirani enoti v vaseh Polšnik in Sava.

Njihove močne plati so kultura, šport, mednarodno sodelovanje, sosedsko sodelovanje, kreativnost, projekti, timsko delo in mnogo več. Imajo tudi več certifikatov, kot so Zdrava šola, eTwinning šola, Kulturna šola.

Poleg osnovnega učnega načrta ponujajo tudi integracijo učencev z vedenjskimi izzivi v družbo učencev centralne šole. Je edina šola v Litiji, ki ima tudi prilagojen program za učence s posebnimi potrebami. 

www.os-litija.si