Partnerji

INNOVADE

INNOVADE je socialna inovativna organizacija z razsežnim strokovnim znanjem v oblikovanju in izvajanju projektov in rešitev v raznolikih lokacijah povsod po svetu. Ekipa ima destletja izkušenj z vpeljevanjem prek 100 projektov v več kot 30 državah. Področja anagžiranja imajo osnovni fokus na prinašanju pozitivnih sprememb v organizacije in socialne sisteme. 

www.innovade.eu

CESIE

CESIE je Evropski center za študije in iniciative s sedežem v Palermu na Siciliji v Italiji. Ustanovljen je bil leta 2001, po navdihu dela in socioloških teorij aktivista in izobraževalca Danila Dolcija (1924-1997).

CESIE prispeva k aktivni udeležbi ljudi, socialnih združenj in institucij prek vpeljevanja projektov različnih tematik, k promociji rasti in razvoja, vedno z vrednotenjem etike in družbenega razvoja.

Njihova misija je promocija rasti prek inovativnih in vključujočih edukativnih pristopov. Kot Evropski center za študije in iniciative je organizacija posvečena promociji raziskav in razvoja, da bi povečali in izboljšali v prihodnost usmerjene izobraževalne, ekonomske, družbene in kulturne sfere, ob prepričanju v dobrobit sodelovanja in mreženja med heterogenimi podorčji in sekcijami.

www.cesie.org

Heureka – Finski znanstveni center

Heureka je eden od najbolj priljubljenih rekreacijskih centrov z 300.000 letnimi obiskovalci. S sedežem v okraju Tikkurila mesta Vantaa od leta 1989, je Heurekine razstave videlo prek 8 milijonov obiskovalcev, v svetovnem merilu pa prek 28,5 milijonov. Heureka je aktivna na internacionalnem področju produkcij razstav in je aktiven član še posebej pri ASTC, ECSITE, ICOM in NSCF.

Heureka predstavlja publiko znanosti in tehnologiji na vključujoč in interaktiven način. Obiskovalci lahko izkusijo zabavo pri raziskovanju prek spektakularnih razstav, planetarnih videovsebin, izobraževalnih programov in dogodkov.

Heurekine operacije so subvencionirane s strani Ministrstva za izobraževanje in kulturo in mesta Vantaa. Heureko vodi Skald za finski center znanosti.

www.heureka.fi

Narodna galerija

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do sredine 20. stoletja.

Galerija varuje preko petnajst tisoč umetnostnih del in je v svoji zgodovini pripravila številne odmevne razstave. Kustodiat sodeluje v mednarodnih projektih z muzeji iz Italije, Francije, Hrvaške, Srbije in Nizozemske. Oddelek za konserviranje in restavriranje skrbi za zbirko in s svojo ekipo strokovnjakov deluje predvsem na področju konserviranja in restavriranja slik, plastike in likovnih del na papirju. Oddelek tesno sodeluje z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, prav tako redno predstavlja svoje izsledke na mednarodnih konferencah. Oddelek za izobraževanje in animacijo organizira na stotine dogodkov, ki se jih vsako leto udeleži več deset tisoč obiskovalcev Galerije. Prav tako je del mednarodnih in interdisciplinarnih mrež, posebno pozornost pa namenja ranljivim skupinam obiskovalcev.

www.ng-slo.si

Izobraževalni Center Geoss D.O.O.

Izobraževalni Center Geoss D.O.O., Litija ima prek 60 let izkušenj na področju izobraževanja in regionalnega razvoja v občini Litija in širše v osrednjeslovenski regiji. Lastnik in ustanovitelj IC Geoss d.o.o je Občina Litija.

IC Geoss d.o.o. ponuja obširen razpon izobraževalnih programov: 11 srednješolskih poklicnih programov in 6 višješolskih programov in veliko število neformalnih izobraževalnih programov (splošna izobrazba, tečaji, usposabljanja).

V zadnjih letih vse več pozornosti namenjamo različnim projektom, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje med različnimi ciljnimi skupinami, zlasti med ranljivimi (starejše osebe, podeželsko prebivalstvo, priseljenci, osebe z motnjami v duševnem razvoju, brezposelni, mladi, ki niso vključeni v redni izobraževalni sistem), pri katerih krepimo socialne, funkcionalne in digitalne kompetence, spodbujamo njihovo samostojnost ter osebno rast in jih učimo sodelovanja. Pri svojem delu sledimo lokalnim, regionalnim in širšim nacionalnim in evropskim potrebam. S tem naslavljamo različne strategije na vseh nivojih.

www.ic-geoss.si

Osnovna Šola Litija

Osnovna Šola Litija je v samem centru mesta Litija na obrežju reke. Na začetku je imela dom v dveh starih zgradbah, združenih z eno manjšo. Ena je bila šola že v preteklosti, druga pa mestno sodišče. Od leta 2014 je Osnovna šola litija v novi stavbi, za prejšnjo. Ima tudi dve dislocirani enoti v vaseh Polšnik in Sava.

Njihove močne plati so kultura, šport, mednarodno sodelovanje, sosedsko sodelovanje, kreativnost, projekti, timsko delo in mnogo več. Imajo tudi več certifikatov, kot so Zdrava šola, eTwinning šola, Kulturna šola.

Poleg osnovnega učnega načrta ponujajo tudi integracijo učencev z vedenjskimi izzivi v družbo učencev centralne šole. Je edina šola v Litiji, ki ima tudi prilagojen program za učence s posebnimi potrebami. 

www.os-litija.si