Rezultati

Vloga šol in deležnikov bo okrepljena, saj bodo učitelji opremljeni z novo metodo in orodji za spletno poučevanje. Znanstveni centri, univerze, galerije in učitelji drugih predmetov bodo aktivno sodelovali v projektu, ker bodo prispevali nove možnosti za poučevanje v formalnih okoljih in tako ponudili pomembne prednosti v povezavi z učnimi rezultati ter omogočili lažjo integracijo spletnega poučevanja znanosti prek različnih umetnostnih oblik.

Konzorcij bo deloval v smeri ozaveščanja javnosti in odločevalcev (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport). Partnerji bodo ustvarili visokokakovostne digitalne vsebine prek inovativnih spletnih orodij. Na primer: OTA MOOC PLATFORMA bo vseobovala inovativno učno gradivo za poučevanje znanosti prek vizualne umetnosti. Predstavila bo dobro prakso, zbrala in ponudila brezplačno gradivo vsej zainteresirani javnosti, predvsem osnovnošlskim učiteljem naravoslovnih predmetov.

Osnovnošolski učitelji bodo z vključitvijo v izobraževalne naloge in aktivnosti projekta OTA izboljšali svoje veščine in kompetence. Njihova vključenost bo imela trajnostni učinek tako na osebnostni kot na profesinalni ravni. Izboljšana bo njihova zmožnost ustvarjanja trajnostnih sprememb in promocije trajnosti projekta. To bo zagotovljeno s strani šolskih ustanov, sodelujočih v porjektu, ker bosta OTA metodologija in orodje za poučevanje uporabljena v sledečih letih z možnostjo prilagajanja in nadgrajevanja.