Tulokset

Raportti kohderyhmien oppimistarpeista

Raportti analysoi luonnontiedeaineiden (matematiikka, kemia ja fysiikka) opintosuunnitelmia osallistujamaiden peruskouluissa tunnistaakseen, mikä vaikeuttaa oppilaiden etäoppimista, ja mitkä aineet ovat haastavimpia etäopetuksessa opettajille ja etäoppimisessa oppilaille.

Näin pyritään tutkimaan tämänhetkisiä aukkoja luonnontieteiden etäopetuksessa ja kehittämään toimintatapoja, jotka kannustavat oppilaita kokeilemaan, osallistumaan ja oppimaan useilla eri tavoilla.

Also available in: GRFIITSL

Oppimismetodologia

Tämä osio pyrkii kehittämään uuden oppimismetodologian, jossa oppilaat saavat tieteen etäopetusta taidetta hyödyntäen. Viimeaikaiset pedagogiset konseptit näyttävät, että tiedeopetuksessa on tärkeää arvostaa tieteen todellista luonnetta ja kehittää henkilökohtaisia oppimistaipumuksia ja sosiaalisia taitoja. Lisäksi tieteellinen konseptuaalinen kehitys motivoi meitä käyttämään taidetta uutena keinona herättää oppilaiden sisäsyntyinen motivaatio tieteen oppimiseen. Tässä onnistuaksemme meidän on herätettävä heidän mielenkiintonsa näyttämällä, että tiede on arvokasta ja merkityksellistä ja kannustamalla heitä olemaan avoimia erilaisille lähestymistavoille kuten luovan taiteen ja kuvataiteen eri muodoille tieteen etäopiskelussa. 

Also available in: GRFIITSL

Oppimisen työkalupakki

Tämä osio sisältää oppimisen työkalupakin kehittämisen sekä harjoitusohjelman, joka antaa kehyksen tiedeopetukselle taiteen ja kuvataiteen eri muotojen kautta.

Se kehitetään ja suunnitellaan kohderyhmien oppimistarpeista tehdyn raportin löydösten ja kehitetyn oppimismetodologian pohjalta, ja siinä hyödynnetään laajaa kirjallisuusanalyysiä tiedeopetuksesta eri puolilla EU:ta, hakien hyviä esimerkkejä, inspiroivaa materiaalia ja virallisen opetuksen ja oppimiskontekstien moninaisia eri muotoja neljässä osallistujamaassa.

Also available in: GRFIITSL

MOOC-oppimisalusta opettajille

OTA MOOC -alustaa ja pelillistettyjä resursseja kehitetään niin, että ne voivat auttaa opettajia etäoppituntien järjestämisessä, ja antaa uusia lähestymistapoja opetukseen ja oppimiseen. MOOC-alusta on virtuaalinen kurssi, joka on suunniteltu suurelle osallistujamäärälle. Se sisältää joitakin digitaalisia resursseja, kuten virtuaalisia moduuleja, opetusmateriaalia, videomateriaalia, blogikirjoituksia, artikkeleita ja muita oppimisen työkaluja.

Kurssi on avoin kaikille ja tarjoaa täyden maksuttoman virtuaalisen oppimiskokemuksen.

Leaflet

Available in: ENGRFIITSL

Newsletters

1st Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

2nd Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

3rd Newsletter

Available in: ENGRFIITSL

4th Newsletter

Available in: ENGRFIITSL